SZABOLCS VÁRMEGYE

A VIDÉK ZSIDÓ EMLÉKEZETE

Polgár

A Dadai alsó járásba tartozó település zsidói már az 1770-es adóösszeírásban szerepeltek. A faluban 1840-ben 1, 1848-ban 67, 1880-ban 413, 1910-ben 475, 1920-ban 500, 1930-ban 490, 1941-ben pedig 488 izraelitát és egy kereszténnyé lett egyént írtak össze.

A közösség 1853-tól anyahitközségként volt regisztrálva, s a szakadást követően az ortodox mozgalomhoz csatlakozott. 1944 áprilisában az ortodox hitközséghez 476 fő tartozott, köztük 71 adózó. Az elnök Groszmann János volt, rabbijuk nem volt. A hitközség 4 személyt alkalmazott; saját elemi iskolát és nőegyletet működtetett, fenntartotta a rituális fürdőt, s volt temploma, temetője.

1944 áprilisában 450 zsidót gettósítottak, majd utána Nyíregyházára hurcolták őket, ahonnan később Auschwitzba vezetett az útjuk. Közülük csak néhányan menekültek meg. A hitközséget 1949-ben Ungár Sándor elnök vezette, 42 tagja volt, köztük 13 adófizető. A szervezet a következő évtizedben megszűnt. A Bem utcai egykori temetőjük ma műemléki védelem alatt áll.

  • in. Randolph L. Braham, A magyarországi holokauszt földrajzi enciklopédiája, II. kötet. Park Könyvkiadó, Budapest, 2010, pp. 933-996, Néző István

Bejelentkező űrlap