SZABOLCS VÁRMEGYE

A VIDÉK ZSIDÓ EMLÉKEZETE

Kenézlő

A Dadai felső járás településén élő zsidók már az 1770-es összeírásban szerepeltek. A falut 1836-ban 9, 1848-ban 6, 1880-ban 57, 1910-ben 31, 1920-ban 25, 1930-ban 31, 1941-ben 31 izraelita lakta.

Az 1944. áprilisi összeírásban a település együtt szerepel Vissel és Zalkoddal. A fiókhitközségek akkor a kongresszusi mozgalomhoz tartoztak, összesen 39 zsidó, köztük 10 adózó szerepelt a kimutatásban. Volt gondnokuk, anyakönyvvezető rabbijuk és metszőjük. A hónap közepén a kenézlői zsidókat a nyíregyházi gettóba, onnan egy gyűjtőtáborba, később Auschwitzba vitték.

  • in. Randolph L. Braham, A magyarországi holokauszt földrajzi enciklopédiája, II. kötet. Park Könyvkiadó, Budapest, 2010, pp. 933-996, Néző István

Bejelentkező űrlap