SZABOLCS VÁRMEGYE

A VIDÉK ZSIDÓ EMLÉKEZETE

Nyírmártonfalva

A Ligetaljai járás településén 1840-ben 7, 1880-ban 48, 1900-ban 33, 1910-ben 45, 1920-ban 31, 1930-ban 54, 1941-ben 46 izraelita lakott.

A helyi fiókhitközség a nyíracsádi ortodox anyahitközséghez tartozott. 1942-ben a fiatalokat munkaszolgálatra hívták be. 1944 áprilisában sem gondnok, sem rabbi nem volt a 8 családot számláló közösségben. Az anyakönyvezést a nyíracsádi Lichtenstein Ábrahám végezte.

A helyiek a nyírlugosi rabbiságot évente bizonyos összeggel támogatták. Rögtön pészah után a zsidókat Simapusztára vitték, ahonnan május 22-én Auschwitzba szállították őket. Onnan és a munkaszolgálatból senki nem tért vissza.

  • in. Randolph L. Braham, A magyarországi holokauszt földrajzi enciklopédiája, II. kötet. Park Könyvkiadó, Budapest, 2010, pp. 933-996, Néző István

Bejelentkező űrlap