SZABOLCS VÁRMEGYE

A VIDÉK ZSIDÓ EMLÉKEZETE

Encsencs

A Nyírbátori járás településén a zsidók 2 fővel már az 1747-es összeírásban szerepeltek. A faluban 1784–1785-ben 4, 1836-ban 18, 1870-ben 72, 1880-ban 77, 1890-ben 114, 1900-ban 59, 1910-ben 59, 1920-ban 66, 1930-ban 62, 1941-ben 63 izraelita élt.

A hitközség, amely a 19. század közepén alakult meg, 1869-ben ortodoxnak nyilvánította magát, és a nyírbátorihoz csatlakozott. A helyi zsidóság nagyon vallásos volt. Volt temetőjük, imaházuk, héderük és mikvéjük. 1925-ben második zsidó temető létesült. A hitközség metszőt és időnként tanítót alkalmazott. Chevra Kadisa nem alakult, csak segélyező egylet, amelynek minden tagja zsidó volt.

Az első világháborúban 2 zsidó halt hősi halált. 1920-ban a falut egy időre megszállták a románok, és a zsidókat sok megaláztatás érte, de azt követően a helyzet visszazökkent a rendes kerékvágásba. A falu bírája egy ideig zsidó ember volt.

1938-tól a zsidók élete megnehezült, később elvették földjeiket, és azokat a keresztényeknek ajánlották fel, de az árverésre jellemző módon a helyiek közül senki nem ment el. 1940-ben az egyik helyi zsidót letartóztatták hazaárulásért, de a helyi keresztények mellette tanúskodtak, és a vádlottat felmentették. 1941-ben 10 fiatal férfit behívtak munkaszolgálatra, közülük csak kettő maradt életben.

1944-ben, közvetlenül pészah után, a zsidóknak be kellett vonulniuk a városháza udvarára, a főtérre. Két napot töltöttek ott, majd megérkezett a magyar csendőrség, és átkísérte őket Nyíregyházára. Onnan továbbvitték őket a szomszédos Nyírjestanyára. A zsidók három héten át azt ették, amit magukkal hoztak, mert élelmezés nem volt. Auschwitzba való szállításukra savuot után került sor.

A 11 túlélő a zsinagógát romokban találta. A tóratekercseket a helyi lakosok elvitték. 1947-ben az utolsó zsidó is elhagyta a falut, így az 1949-es népszámláláskor a településen izraelita már nem volt.

  • in. Randolph L. Braham, A magyarországi holokauszt földrajzi enciklopédiája, II. kötet. Park Könyvkiadó, Budapest, 2010, pp. 933-996, Néző István

Bejelentkező űrlap